Stručnjaci poručili: „Sve je više stradavanja biciklista u prometu“

Podaci o sigurnosti cestovnog prometa ukazuju na rast nesreća kada su u pitanju biciklisti. U 2015. godini , poginulo je čak 15 biciklista više u odnosu na 2014. Upravo je zbog toga potrebno hitno provođenje mjera i aktivnosti za smanjenje opsega i posljedica stradavanja biciklista.

15 poginulih biciklista u 2015. više nego tijekom 2014. godine samo je jedan od razloga zbog kojeg su se danas na Fakultetu prometnih znanosti okupili brojni stručnjaci kako bi na okruglom stolu raspravljali o temi “Sigurnost biciklista & integracija biciklističkog prometa u gradski “.

 

O značajnom pogoršanju stanja sigurnosti cestovnog prometa te stradavanja i broju poginulih biciklista tijekom 2015., na današnjem okruglom stolu govorili su:

         mr.sc. Miron Huljak, MUP – Služba za sigurnost cestovnog prometa

Stanje sigurnosti biciklista u 2015. godini

         dipl.ing. Milan Pajnić, Udruga Sigurnost u prometu

         dipl.ing. Georg-Davor Lisicin, Udruga Sigurnost u prometu

         prof.dr.sc. Ljupko Šimunović, Fakultet prometnih znanosti – Zavod za gradski promet

Značaj infrastrukture za sigurnost biciklističkog prometa

         dipl.ing. Krunoslav Tkalčić, Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, komunalne poslove i promet – Sektor za promet

Razvoj biciklističkog prometa u Gradu Zagrebu

         Zrinka Zekić, Nextbike – Sustav javnih bicikala

Koncept sustav javnih bicikala u kontekstu razvoja pametnih gradova

Tijekom stručne rasprave predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova, Grada Zagreba, Fakulteta prometnih znanosti, Udruge Sigurnost u prometu,  NEXTBIKE – Sustav javnih bicikala d.o.o. i organizacija civilnog društva osvrnuli su se na nepovoljno stanje sigurnosti cestovnog prometa, posebno biciklističkog, koje najbolje ilustrira podatak o 15 poginulih biciklista 2015. više nego tijekom 2014. godine.

 

Biciklisti su jedna od najugroženijih skupina sudionika u cestovnom prometu u RH i EU. Za gotovo 60{c93890c49d163aec6307d149ae055983fd866e00bc761dad95d9d065c2032b6c} fatalnih nesreća u kojima su smrtno stradali krivi su vozači bicikala što je posljedica nedovoljnog poznavanja osnovnih prometnih propisa i pravila te svijesti i percepcije rizika. To nedvojbeno upućuje na potrebu dodatne edukacije biciklista.

 

Temeljem provedenih istraživanja utvrđeno je da je osobito ugrožena dobna skupina biciklista starija od 65 godina sa čak 42{c93890c49d163aec6307d149ae055983fd866e00bc761dad95d9d065c2032b6c} svih poginulih biciklista, a slijedi dobna skupina od 50. do 64. godine starosti.

 

Za sigurno sudjelovanje biciklista u prometu izuzetno je značajna i biciklistička infrastruktura koja je u većini hrvatskih gradova daleko od optimalne što neposredno utiče na opseg i posljedice stradavanja biciklista u cestovnom prometu, pogotovo gradskom. Zato je nužno da gradovi izrade i donesu odgovarajuće programske dokumente, Planove održive urbane mobilnosti kojima će se poticati ostvarivanje prometnih potreba građana nemotoriziranim modovima prometa te javnim prijevozom.

 

Temeljem provedene stručne rasprave nadležnim državnim i lokalnim tijelima predložiti će se žurno provođenje mjera i aktivnosti za smanjenje opsega i posljedica stradavanja biciklista te izrada i donošenje Planova održive urbane mobilnosti.

 

Na podizanju svijesti o društveno odgovornom ponašanju i nužnosti dodatne edukacije javnosti koja je ključna za smanjivanje ovog negativnog trenda stradavanja biciklista u cestovnom prometu djeluje i Zagrebačka pivovara kao pokrovitelj projekta Škola bicikliranja 18+ za edukaciju odraslih biciklista. U okviru nacionalne kampanje Razmisli koju Zagrebačka pivovara provodi već osmu godinu aktivno se zagovara odgovorna konzumacija alkohola i sigurno ponašanje u prometu.

Svaku osmu prometnu nesreću skrivi alkoholizirani vozač