Zabilježen trend sve ranije konzumacije alkohola kod maloljetnika

Zagrebačka pivovara predstavila ovogodišnje rezultate istraživanja o konzumaciji alkohola među mladima – Najniža dobna granica konzumacije alkoholnih pića 11 godina – Čak 43,8 posto dječaka konzumira alkohol između jednom i tri puta tjedno

U sklopu kampanje Razmisli, prve kampanje o odgovornom konzumiranju alkohola, Zagrebačka pivovara predstavila je ovogodišnje istraživanje o konzumiranju alkohola među mladima te organizirala okrugli stol na kojem su stručnjaci iz različitih područja komentirali njegove rezultate. O rezultatima i ciljevima istraživanja te o kampanji Razmisli – treba znati stati govorili su dr. Robert Torre – Klinika za psihijatriju, KB Sestre milosrdnice, prim. dr. Marina Kuzman – voditeljica Službe za zaštitu zdravlja mladih i prevenciju ovisnosti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, dr. Slobodanka Keleuva – ravnateljica Ustanove za hitnu medicinsku pomoć Zagreb i Tina Puhalo Grladinović – voditeljica Korporativnih komunikacija Zagrebačke pivovare.

 

Istraživanje je nastavak projekta Razmisli – treba znati stati koji je pokrenut s ciljem podizanja svijesti javnosti o sklonostima i navikama maloljetnika kad je riječ o pretjeranom konzumiranju alkoholnih pića. Provedeno je kako bi se utvrdila učestalost pijenja alkohola među maloljetnicima te njihove sklonosti i navike vezane uz konzumiranje alkoholnih pića. Iako mladi odrastaju u okolini u kojoj je potrošnja alkoholnih pića uobičajen dio svakodnevice, a alkoholna pića smatraju se prihvatljivim sredstvima za postizanje ugode, nije opravdana tolerancija društva i obrazovnih institucija na alkoholizam mladih u hrvatskom društvu. Unatoč tome što se maloljetnička konzumacija alkohola ubraja u društveno neprihvatljivo ponašanje te zakonski propisi zabranjuju prodaju i konzumaciju alkohola maloljetnicima, u praksi se često ne osigurava nedostupnost alkohola te je uobičajeno da maloljetnici konzumiraju alkohol na javnim mjestima i u svojim obiteljima. Zagrebačka pivovara prepoznala je potrebu za edukacijom javnosti te projektom Razmisli – treba znati stati upozorava na potrebu odgovornog konzumiranja alkohola te na štetnost rizičnog ponašanja među mladima.

 

 

Rezultati istraživanja

Rezultati istraživanja, u kojem je sudjelovalo 600 ispitanika u dobi od 15 do 24 godine, potvrdili su raširenost prekomjernog konzumiranja alkoholnih pića i negativne posljedice na ponašanje mladih. Tako je čak 95,7 posto ispitanika barem jednom konzumiralo alkohol, a među njima je većina počela s konzumacijom alkoholnih pića između 14 i 16 godina, s najnižom zabilježenom dobnom granicom od 11 godina.

Učestalost pretjerane maloljetničke konzumacije alkohola vidljiva je po čak 43,8 posto maloljetnih dječaka koji konzumiraju alkohol između jednom i tri puta tjedno. Trend namjernog opijanja prisutan je kod dječaka, njih čak 33 posto jednom ili više puta tjedno pije pet ili više alkoholnih pića u razdoblju kraćem od dva sata.

Dvije trećine ispitanika kao najčešći motiv za konzumaciju alkohola navodi samo opijanje i znatiželju, dok manje njih spominju relaksaciju, povodljivost i druge razloge.

Ispitanici alkohol najčešće kupuju u barovima, klubovima i samoposluživanjima, a čak 20 posto priznaje konzumaciju alkohola u školi i oko nje.

Većina tvrdi da može kontrolirati želju za alkoholom.

S obzirom na posljedice konzumiranja alkohola, većina ispitanika doživjela je znakove mamurluka, trećina ispitanika priznaje nesvjesticu i gubitak pamćenja, 17 posto nije primjenjivalo zaštitu tijekom spolnog odnosa, 5,7 posto doživjelo je napastovanje, 9,9 posto priznalo je napad na drugu osobu, dok čak 17,9 posto ispitanika starijih od 18 godina potvrđuje vožnju pod utjecajem alkohola. Nedolazak na nastavu običava 15 posto maloljetnika, trećina doživljava promjene u ponašanju poput agresivnih ispada, a ostale su posljedice prekomjerne alkoholne konzumacije hospitalizacija i uhićenja.

S obzirom na sociodemografska obilježja studenata i srednjoškolaca, istraživanje je pokazalo da alkohol češće konzumiraju mladi iz većih urbanih sredina. Oba spola alkohol konzumiraju jednako učestalo, iako muški ispitanici piju više od djevojaka.

 

 

Zaključci istraživanja

Iako zakonodavstvo i društvo ne prihvaćaju maloljetničko konzumiranje alkoholnih pića, rezultati istraživanja upozoravaju na sve nižu dobnu granicu konzumiranja alkohola kod maloljetnika i pojavu trenda namjernog opijanja, što uzrokuje niz nepovoljnih posljedica u socijalnom djelovanju. Pojava sve ranijeg konzumiranja alkoholnih pića i pretjerane konzumacije upućuje na izostanak zadovoljavajućih poruka o neprihvatljivosti takvog ponašanja od obitelji i obrazovnih institucija te na dostupnost alkohola. Najčešći su motivi konzumacije alkohola opijanje i znatiželja, što upozorava na potrebu osmišljavanja programa za maloljetnike koji će omogućiti zabavu i provođenje slobodnog vremena bez konzumiranja alkohola.

Maloljetnici sve ranije počinju s konzumacijom alkohola