Razmisli

KODEKS – Molson Coors

Komercijalni integritet:način društva Molson Coors

Naša predanost odgovornom istraživanju tržišta, razvoju proizvoda, komercijalnim komunikacijama i prodaji

U društvu Molson Coors, naš Otisak piva predstavlja i naše pozitivne i naše negativne utjecaje na naše zajednice, okoliš i poslovanje. Nastojimo razviti pozitivni i smanjiti negativni Otisak piva.

Vjerujemo da konzumiranje naših proizvoda pruža jednostavan užitak koji se često povezuje s pozitivnim vezama među našim kupcima. Također vjerujemo da uz odgovornu konzumaciju pivo može biti spojivo sa zdravim i uravnoteženim stilom života. Istovremeno znamo da neodgovorno konzumiranje dovodi do ozbiljnih i tragičnih rizika i posljedica za konzumente, njihove obitelji i druge. Namjera ove Politike jest osigurati da promičemo samo odgovorno konzumiranje te da svojim komercijalnim aktivnostima ne odobravamo neodgovorno konzumiranje ni na koji način.

Zajedno s drugim proizvođačima piva, vina i jakih alkoholnih pića, društvo Molson Coors suglasno je s Globalnim obvezama za odvraćanje od neodgovornog konzumiranja alkohola, koje će se u potpunosti provesti do kraja 2017. Dijelovi ove Politike sadržavaju napomene (*2017.) kako bi se u obzir uzele mjere koje trebamo poduzeti s ciljem ispunjavanja svojih Obveza za 2017. Društvo Molson Coors će jednom godišnje izvješćivati o napretku s obzirom na obveze, što je dio godišnjeg Izvješća o napretku proizvođača s globalnim obvezama.

Svi zaposlenici, dobavljači, potrošači, kupci ili drugi koji vjeruju da društvo Molson Coors u bilo kojem trenutku krši, namjerno ili nehotice, odredbe ove Politike mogu izraziti svoje mišljenje putem: lokalne telefonske informacijske linije za potrošače kako je navedeno na našim proizvodima kontaktiranjem s društvom Molson Coors izravno putem internetske stranice http://www.molsoncoors.com/en/contact-us

1.0 SVRHA I PODRUČJE PRIMJENE

1.1 Mi u društvu Molson Coors pažljivo varimo svoje proizvode kako bi u njima odgovorno uživale odrasle osobe zakonske dobi za konzumaciju alkohola koje izaberu piti. S tim ciljem težimo razvoju izvanrednih robnih maraka koje će oduševiti potrošače diljem svijeta.

1.2 Integritet je jedna od naših ključnih vrijednosti. Svoj pristup nastojimo temeljiti na najpotpunijem mogućem razumijevanju dostupnih znanstvenih dokaza.

1.3 Ova se Politika primjenjuje na cjelokupno naše istraživanje tržišta, razvoj proizvoda te komercijalne komunikacije i prodaju na svim našim tržištima. Svaka osoba koja u tim područjima obavlja neke dužnosti odgovorna je za to da bude upoznata s ovom Politikom i da je slijedi. Prilikom angažiranja drugih pojedinaca i poduzeća da obavljaju te aktivnosti u naše ime uključit ćemo ovu Politiku u ugovore s njima i očekivati od njih da je se pridržavaju.

1.4 Ova Politika obuhvaća sve unutarnje i vanjske komunikacije te prodajne i marketinške aktivnosti, uključujući (bez ograničenja):

– oglašavanje, sponzorstva, politike robne marke, stavljanje proizvoda na tržište, aktivnosti u unutarnjem i vanjskom prostoru, promidžbe koje odobri društvo (u poslovnim prostorima ili izvan njih), sadržaj internetskih stranica za promicanje robnih maraka, marketing odnosa s potrošačima, komunikaciju izravno s potrošačima i odnosi s javnošću u pogledu potrošača, pakiranje, označivanje, materijale za kontakt, emitiranje, tisak, komercijalizaciju, nazive robnih maraka i digitalne medije u našem vlasništvu, uključujući internet, društvene mreže i tekstualne poruke.

1.5 Ova se Politika ne primjenjuje na materijale robne marke ili materijale koji ne uključuju robnu marku kao dio aktivnosti kojom se promiče odgovorno konzumiranje alkohola i odvraća od neodgovorno konzumiranje alkohola.

1.6 U svim slučajevima, odgovornost za poštovanje ove Politike jest na višem komercijalnom rukovodstvu u državo, a koje podržavaju lokalni tim za pravne i korporativne poslove. U slučaju eskalacije, konačna odgovornost leži na globalnom dužnosniku za ljudske resurse i pravne poslove.

1.7 Cilj naših istraživanja s obzirom na naše potrošače jest razumjeti njihove sklonosti u pogledu naših i drugih alkoholnih proizvoda. Mi razvijamo proizvode kako bi odrasle osobe konzumirale alkohol odgovorno. Naše prodajne i marketinške prakse na sličan su način osmišljene kako bi odraslim potrošačima pružile istinite informacije o svojstvima naših proizvoda te kako bi se njima promicala zakonska i odgovorna konzumacija istih.

1.8 Prilično smo svjesni rizika, troškova i negativnih posljedica neodgovornoga konzumiranja alkohola. Zbog tog razloga nastojimo promicati samo zakonitu i odgovornu konzumaciju, a odvraćati od nezakonite i neodgovorne konzumacije od strane maloljetnih osoba.

1.9 Ova se Politika primjenjuje na sve alkoholne proizvode društva Molson Coors. Također se primjenjuje na bezalkoholne proizvode koji: bilo nose isti naziv ili se stavljaju na tržište kao produžetak robne marke kao alkoholno piće, ili imaju okus i izgled piva.

2.0 NAČELA

2.1 Svi oblici komercijalnih komunikacija moraju biti etični, iskreni i istiniti te moraju odražavati opće prihvaćene suvremene norme dobrog ukusa i pristojnosti.

2.2 Poštujemo sve lokalne zakone i propise, politike društva Molson Coors i sve važeće lokalne samoregulatorne norme ili smjernice koje se odnose na industriju. Također poštujemo globalne propise, uredbe EU-a i obveze koje smo preuzeli kao društvo i/ili industrija na lokalnoj, europskoj i/ili globalnoj razini. U slučajevima kada postoje razlike ili nedosljednosti, poštujemo strože zahtjeve koje se primjenjuju na dotično lokalno tržište.

2.3 Usmjeravamo svoje komercijalne aktivnosti na odrasle potrošače zakonske dobi za konzumiranje alkohola.

2.4 Promičemo samo odgovorno konzumiranje te prikazujemo svoje proizvode na istinit i odgovoran način.

2.5 Poštujemo vrijednosti društva Molson Coors i osjetljivi smo na posebna pitanja na našim tržištima, poput lokalne kulture, tradicije i normi.

2.6 Aktivno ćemo promicati odgovorno konzumiranje alkohola uz odvraćanje od neodgovornoga konzumiranja alkohola.

3.0 ODGOVORNOST U POGLEDU ALKOHOLA

3.1 Kroz inicijative i programe industrije, korporacije i/ili robne marke proizvoda, aktivno ćemo promicati odgovorno konzumiranje alkohola i odvraćat ćemo od neodgovornoga konzumiranja alkohola na svakom tržištu, uz fokus i opseg primjeren tom tržištu. (*2017.)

3.2 Ambalaža svih naših proizvoda sadržavat će poruku i simbol o odgovornom konzumiranju alkohola, zajedno s poveznicom na internetsku stranicu koja sadrži potrošačke informacije o alkoholu; bilo www.ResponsibleDrinking.org ili ekvivalent s obzirom na industriju / robnu marku. (*2017.)

3.3 Osigurat ćemo da se na svim marketinškim materijalima i digitalnim platformama, uključujući internetske stranice (kako je navedeno u točki 1.4 ovog dokumenta) nalazi vidljiva i čitljiva poruka o odgovornom konzumiranju alkohola, kad god to bude moguće. (*2017.)

4.0 ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA

4.1 Istraživanja društva Molson Coors Brewing Company provedena na potrošačima pružaju uvide koji nam pomažu u razvoju učinkovitih i relevantnih proizvoda i marketinških materijala za potrošače zakonske dobi za konzumiranje alkohola ili dobi od 18 godina, koja god je starija. Stoga će se marketinška istraživanja provoditi samo na potrošačima zakonske dobi za konzumiranje alkohola ili dobi od 18 godina, koja god je starija.

5.0 RAZVOJ PROIZVODA

5.1 Mi razvijamo kvalitetne proizvode koji su sigurni ako se konzumiraju odgovorno i ispod sigurnih osobnih granica. U postupku razvoja svojih proizvoda savjetovat ćemo se s odgovarajućim stručnjacima kako bismo procijenili sigurnost svih netradicionalnih sastojaka.

5.2 Svi proizvodi udovoljavaju zakonskim, regulatornim i samoregulatornim zahtjevima za dizajn i označavanje proizvoda.

5.3 Kad se uzmu zajedno, tekućina, ambalaža i marketing naših proizvoda usmjereni su na potrošače zakonske dobi za konzumiranje alkohola ili dobi od 18 godina, koja god je starija.

5.4 Naši su proizvodi osmišljeni za umjereno konzumiranje pa stoga obično sadrže manje od 8 {c93890c49d163aec6307d149ae055983fd866e00bc761dad95d9d065c2032b6c} vol. alkohola. Svaki proizvod s višim postotkom vol. alkohola podliježe strogom preispitivanju kako bi se osiguralo da je kombinacija dizajna, ambalaže i marketinga proizvoda namijenjena za odgovorno konzumiranje.

5.5 U svoje proizvode nećemo dodavati kofein ili druge stimulanse, osim u slučaju da su posebno označeni kao „bezalkoholni” i sl., uz poštovanje lokalnih zakona.

5.6 Možemo dodati vitamine, minerale i druge dodatke prehrani u svoje proizvode, prema važećem lokalnom zakonodavstvu i samoregulaciji. Međutim, prilikom stavljanja na tržište takvih proizvoda, oni neće sadržavati tvrdnje o zdravstvenim prednostima, osim u slučaju:

da je proizvod identificiran i označen kao „bezalkoholni” i sl.;
proizvod nije protivan smjernicama o robnoj marki (navedenima u prethodnoj točki 1.9); i
aditiv je dozvoljen prema važećim propisima.
6.0 PRODAJA I MARKETING

6.1 Regulacija i samoregulacija

6.1.1 Naše prodajne i marketinške aktivnosti u skladu su sa svim lokalnim zakonima i propisima, politikama društva Molson Coors i s važećim lokalnim samoregulatornim normama ili smjernicama industrije, kao i europskim i globalnim propisima i obvezama koje smo preuzeli ako društvo i/ili industrija na lokalnoj i/ili europskoj ili globalnoj razini.

6.1.2 Između lokalnih zahtjeva i politika društva Molson Coors, slijedit ćemo one strože.

6.2 Integritet

6.2.1 Sve su naše komercijalne komunikacije iskrene, iako smo svjesni pretjerivanja koje se razumno očekuje od prodavatelja.

6.2.2 U svojoj prodaji i marketingu nastojimo imati poštovanja te izbjegavati jezik i slike za koje se smatra da su nepristojni, neprimjereni ili uvredljivi prema suvremenim normama na tržištu.

6.2.3 Izbjegavat ćemo svaku povezanost s nedopuštenim drogama ili kulturom droge.

6.2.4 Gdje je to moguće, potičemo recikliranje i nikad ne promičemo ni odobravamo zagađivanje okoliša otpacima ili drugo nepropisno odlaganje ambalaže ili spremnika.

6.3. Zakonska dob za konzumiranje alkohola

6.3.1 Sve svoje prodajne i marketinške aktivnosti usmjeravamo na odrasle osobe zakonske dobi za konzumiranje alkohola ili dobi od 18 godina, koja god je starija.

6.3.2 Ne koristimo simbole, slike, projekte, crtane likove, slavne osobe (bilo stvarne ili izmišljene, uključujući crtane likove ili slavne osobe), životinje, ikone, glazbu ili jezik čija je namjena da se sviđaju prvenstveno osobama mlađima od zakonske dobi za konzumiranje alkohola.

6.3.3 Nećemo dozvoliti da se naši logotipovi robnih maraka ili žigovi licenciraju za korištenje na igračkama, dječjoj odjeći ili materijalima ili robi koju koriste prvenstveno osobe mlađe od zakonske dobi za konzumiranje alkohola.

6.3.4 Osobe prikazane u našim prodajnim i marketinškim aktivnostima imat će bar 25 godina, a mora biti razumno vidljivo da su zakonske dobi za konzumiranje alkohola ili dobi od 18 godina, koja god je starija. Radi izbjegavanja sumnje, općenito prepoznatljivi sportaši, zabavljači i druge slavne osobe koje su zakonske dobi za konzumiranje alkohola izuzimaju se iz ove odredbe, pod uvjetom da je razumno vidljivo da su ti pojedinci zakonske dobi za konzumiranje alkohola i da se ne sviđaju prvenstveno osobama ispod te dobi.

6.3.5 Osobe uključene u promidžbu naših robnih maraka u prodaji i izvan nje moraju biti zakonske dobi za konzumiranje alkohola ili starije.

6.3.6 Marketinške materijale i poruke prikazujemo u medijima gdje se za barem 70 {c93890c49d163aec6307d149ae055983fd866e00bc761dad95d9d065c2032b6c} publike očekuje da je starija od zakonske dobi za konzumiranje alkohola ili dobi od 18 godina, koja god je starija. Blisko ćemo surađivati sa svojim agencijama i osobama koje zakupljuju medije kako bi smo s najvišom mogućom preciznošću procijenili da je barem 70 {c93890c49d163aec6307d149ae055983fd866e00bc761dad95d9d065c2032b6c} ciljne publike starije od zakonske dobi za konzumiranje alkohola. Od svojih medijskih partnera zatražit ćemo da dostave, ako je to tehnički izvedivo i dostupno, izvješća nakon praćenja kako bi se postigla najviša praktična razina usklađenosti.

6.3.7 U slučajevima kada ćemo koristiti digitalne medije kako bismo aktivno angažirali potrošača da uđe u interakciju s našim robnim markama, uskladit ćemo ih s Digitalnim općim načelima uspostavljenima kao dio Obveza proizvođača za odvraćanje od neodgovornog konzumiranja pića. Ta načela uključuju, bez ograničenja:

Nastojimo osigurati da je potrošač zakonske dobi za konzumiranje alkohola u toj sudskoj nadležnosti ili dobi od 18 godina, koja god je starija. (*2017.)
Gdje je to tehnički izvedivo, angažiramo pružatelje digitalnih medija koji mogu ograničiti pristup određenim dobnim skupinama.
Od potrošača tražimo da navedu svoj datum rođenja i mjesto kako bismo mogli potvrditi da su zakonske dobi za konzumiranje alkohola u toj sudskoj nadležnosti prije odobravanja pristupa. Digitalni mediji bit će postavljeni tako da ograniče pristup onima čiji je uneseni datum rođenja ispod zakonske dobi za konzumiranje alkohola.
Gdje je to izvedivo, osigurat ćemo da digitalni mediji udovoljavaju našem sastavu publike od 70 {c93890c49d163aec6307d149ae055983fd866e00bc761dad95d9d065c2032b6c} odraslih osoba i uključiti izjavu kojom korisnike podsjećamo da je sadržaj namijenjen isključivo osobama zakonske dobi za konzumiranje alkohola.
6.3.8 Kada koristimo digitalnu platformu koja korisniku omogućava da podijeli sadržaj s drugim korisnicima, uključujemo obavijest da se sadržaj može dijeliti samo s osobama zakonske dobi za konzumiranje alkohola. (*2017.)

6.3.9 Sponzoriramo ili usmjeravamo marketinške aktivnosti na događaje gdje se za barem 70 {c93890c49d163aec6307d149ae055983fd866e00bc761dad95d9d065c2032b6c} publike očekuje da je zakonske dobi za konzumiranje alkohola ili dobi od 18 godina, koja god je starija.

6.3.10 U slučaju kada je dozvoljena degustacija proizvoda, poduzet ćemo sve razumne mjere za provjeru identiteta kako bismo osigurali da poslužujemo samo osobe zakonske dobi za konzumiranje alkohola ili dobi od 18 godina, koja god je starija.

6.4 Odgovorno konzumiranje alkohola

6.4.1 Nećemo prikazivati situacije u kojima se naš proizvod konzumira prekomjerno ili na neodgovoran način. Nećemo implicirati da je pijanstvo prihvatljivo.

6.4.2 Naše promidžbene aktivnosti neće poticati na neodgovorno konzumiranje naših proizvoda s obzirom na količinu, vremenski razmak ili drugo. Osobito, naši marketinški materijali ili promidžbene aktivnosti neće sadržavati i/ili poticati igre opijanja ili korištenje posuda ili mehanizama za konzumiranje kod kojih potrošač nema kontrolu nad količinom konzumiranog alkohola.

6.4.3 Nećemo isticati visoku alkoholnu jakost kao pozitivno svojstvo naših robnih maraka. Izbjegavat ćemo sve aktivnosti i komunikaciju koji mogu zbuniti potrošače u vezi s jakosti naših proizvoda.

6.4.4 Nećemo tvrditi da naši proizvodi mogu spriječiti, ublažiti ili izliječiti zdravstvene tegobe. Nećemo tvrditi da naši proizvodi imaju zdravstvene prednosti.

6.4.5 Nećemo prikazivati ili odobravati konzumiranje alkohola prije ili za vrijeme vožnje ili sudjelovanja u visoko rizičnom sportu i aktivnostima, tijekom rada ili rada s opasnom opremom/strojevima.

6.4.6 Nećemo prikazivati ili odobravati situacije u kojima trudnice konzumiraju alkohol.

6.4.7 Poštovat ćemo sve odgovorne odluke u pogledu konzumiranja alkohola i nećemo omalovažavati nikoga tko izabere da neće konzumirati alkohol.

6.4.8 Na događajima čiji smo sponzori osigurat ćemo bezalkoholna pića za osobe koje su ispod zakonske dobi za konzumiranje alkohola ili koje izaberu da neće konzumirati alkohol.

6.4.9 Nećemo prikazivati ili odobravati nikakve nezakonite aktivnosti, nasilje te agresivno, opasno i protudruštveno ponašanje povezano s konzumiranjem alkohola.

6.4.10 Pivo je jednostavan užitak u životu koji se često povezuje s pozitivnim društvenim prigodama. Međutim, nikad nećemo tvrditi da konzumiranje naših proizvoda dovodi do društvenog, seksualnog, sportskog, akademskog ili gospodarskog uspjeha ili uspjeha u opasnoj aktivnosti ili da je nužno za navedeno ili da pospješuje nečije sposobnosti ili privlačnost.

6.5 Sadržaj koji stvaraju korisnici

6.5.1 Društvo Molson Coors ne može biti odgovorno za sadržaj koji stvaraju druge strane o našim proizvodima. Međutim, u slučaju kada se sadržaj postavi na kanale koje mi kontroliramo, nastojimo osigurati pregled prije ili nakon objave radi usklađenosti s ovom Politikom. (*2017.)

6.5.2 Sadržaj koji stvorimo ili koji se stvara u naše ime identificira se kao komercijalna komunikacija pa se stoga ne smije zamijeniti sa sadržajem koji stvaraju korisnici.

6.5.3 Sav sadržaj koji stvaraju korisnici upravlja se, prema potrebi, u skladu s Digitalnim općim načelima uspostavljenima kao dio Obveza proizvođača za odvraćanje od neodgovornog konzumiranja pića.

6.6 Privatnost

6.6.1 Mi poštujemo sve važeće zakone i propise povezane s privatnošću osobnih podataka potrošača.

6.6.2 Naše digitalne platforme sadrže izjave o privatnosti podataka koje su dostupne našim potrošačima. (*2017.)

6.6.3 Naš marketing odnosa s potrošačima temelji se na dopuštenju, što znači da primatelji elektroničke pošte i mobilnih poruka moraju pristati na primanje takvih poruka i da se u svakom trenutku mogu odjaviti. (*2017.)

6.6.4 Za podatke o potrošačima koje prikupljamo osigurat ćemo razumnu sigurnost i zadržat ćemo ih na ograničeno vrijeme. Takvo zadržavanje podataka u skladu je s odgovarajućim propisima o zaštiti podataka.

6.6.5 Od trećih strana koje u naše ime koriste internetsko biheviorističko oglašavanje očekujemo da poštuju sve zakone, propise i samoregulatorne norme u vezi s transparentnošću i privatnošću.

7.0 OSPOSOBLJAVANJE I PRAĆENJE

7.1 S ovom će Politikom biti upoznat svaki zaposlenik odgovoran za aktivnost navedenu u točki 1.3 uz očekivanje strogog pridržavanje i slova i duha Politike.

7.2 Zaposlenici na čije odgovornosti radnog mjesta ova Politika značajno utječe, uključujući članove cijelog komercijalnog tima (prodaja i marketing) i odgovarajuće zaposlenike pravnih i korporativnih poslova proći će osposobljavanje o ovoj Politici unutar 60 dana od zapošljavanja i zatim barem svake druge godine. (2017.)

7.3 Svi ugovori sa svim dobavljačima u okviru komercijalnih komunikacija MCBC-a uključivat će odredbu o usklađenosti s ovom Politikom. Preslika Politike bit će ugrađena u svaki ugovor.

7.4 Sve marketinške agencije primit će ovu Politiku, kao i prikladnu komunikaciju i osposobljavanje prema potrebi, unutar 60 dana od angažiranja. (*2017.)

7.5 Na svakom će tržištu biti uspostavljene lokalne politike i postupci ako to zahtijevaju stroži lokalni propisi.

8.0 POPRATNI DOKUMENTI I POVEZNICE

  • Odvraćanje od neodgovornoga konzumiranja alkohola: Obveze vodećih proizvođača piva, vina i jakih alkoholnih pića – Vodeći proizvođači piva, vina i jakih alkoholnih pića zajednički su se obvezali da će graditi na dugotrajnim naporima za odvraćanje od neodgovornoga konzumiranja alkohola kroz Obveze vodećih proizvođača piva, vina i jakih alkoholnih pića. Prepoznajući ozbiljne učinke koje neodgovorno konzumiranje alkohola može imati, ti proizvođači žele pokazati svoju podršku međunarodnim naporima za unapređenje zdravstvenih i socijalnih ishoda za pojedince, obitelji i zajednice kroz Obveze.
  • Odvraćanje od neodgovornoga konzumiranja alkohola: Obveze vodećih proizvođača piva, vina i jakih alkoholnih pića – Digitalna opća načela

IARD i potpisnici Obveza pokrenuli su prvi skup globalnih smjernica za internetski marketing proizvođača alkoholnih pića i njihovo korištenje društvenih mreža. DON-ovima se zahtijeva da sadržaj svakog internetskog marketinga udovoljava istim visokim normama koje se primjenjuju na tradicionalne marketinške aktivnosti.

  • Odvraćanje od neodgovornoga konzumiranja alkohola:
  • Obveze vodećih proizvođača piva, vina i jakih alkoholnih pića – Izvješće o napretku

Kodeks poslovnog ponašanja društva Molson Coors
Kodeks poslovnog ponašanja društva Molson Coors Brewing Company Vodič za življenje naših proizvoda jest vodič za donošenje odluka koje su u skladu s našim vrijednostima.

Društvo Molson Coors duboko je zabrinuto zbog prekomjernog i neodgovornog konzumiranja alkohola, kao i konzumiranja alkohola od strane maloljetnika. Želimo da u našim kvalitetnim proizvodima odgovorno uživaju osobe koje su dovoljno stare da smiju konzumirati alkohol. Pročitajte našu Globalnu politiku u pogledu alkohola i Naša gledišta kako biste bolje razumjeli našu predanost u pogledu ovih ključnih pitanja. •

www.ResponsibleDrinking.org

Međunarodni savez za odgovorno konzumiranje alkohola (IARD) pruža ove informacije kako bi poticao odgovorno konzumiranje alkoholnih pića. Svatko bi trebao donositi sigurne, zakonite i odgovorne odluke o tome hoće li konzumirati alkoholna pića ili ne. Razumijemo da ljudi bolje biraju na temelju čvrstog razumijevanja činjenica.

Razmisli KODEKS - Udruge pivara